Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Terapia zajęciowa

Dom Pomocy Społecznej w Damaszce zapewnia mieszkańcom bogatą ofertę zajęć terapeutycznych. W domu znajdują się pracownie terapii zajęciowej, gdzie podopieczni pod okiem terapeutów mogą rozwijać swoje zainteresowania i możliwości. W ramach tych zajęć mieszkańcy mogą poznać wiele metod realizowanych w pracowniach rzemiosła, rękodzieła oraz technik różnych. 

Czytaj więcej: Terapia zajęciowa

Usługi bytowe

Mieszkańcy zamieszkują 11 wspólnot mieszkaniowych, które są heterogeniczne pod względem wieku, jednostki chorobowej oraz zainteresowań. 

Na wspólnocie mieszkaniowej przebywa od czterech do dwudziestu mieszkańców , w zależności od stopnia niepełnosprawności. W skład wspólnoty wchodzą następujące pomieszczenia: pokoje mieszkalne, łazienka, wc, jadalnia ( w ciągu dnia spełnia rolę pokoju dziennego). W jadalni znajduje się aneks kuchenny, w którym mieszkańcy przygotowują posiłki przy pomocy personelu.
Wspólnota funkcjonuje w systemie „rodzinkowym”. We wszystkich wspólnotach mieszkaniowych zamieszkuje łącznie 126 mieszkańców.

Czytaj więcej: Usługi bytowe

Rehabilitacja

Rehabilitacja, a zarazem terapia ruchem jest optymalnym rodzajem terapii zmierzającej do wszechstronnego usprawniania mieszkańców.

Celem prowadzonych zajęć rehabilitacyjnych jest:

  • usprawnianie mieszkańców w zakresie ich potrzeb;
  • utrzymywanie sprawności mieszkańców;
  • rozwijanie cech motorycznych.

Czytaj więcej: Rehabilitacja

Usługi opiekuńcze

DPS przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. W placówce przebywa 126 mężczyzn i kobiet , wymagających całodobowej opieki.

ORGANIZACJA ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH


Podziały mieszkańców
Mieszkańcy zamieszkują 12 wspólnot mieszkaniowych, które są heterogeniczne pod względem wieku, jednostki chorobowej oraz zainteresowań. Podzieleni są na grupy od 5-ciu do 20-stu osób.
Zasady i miejsca pracy
Wszyscy pracownicy działają w zespole terapeutyczno-opiekuńczym. Zasady pracy określa regulamin zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Ponadto, grupa koordynująca pracę zespołu terapeutyczno-opiekuńczego współdziała z pracownikami 4 działów wymienionych poniżej.
W każdej wspólnocie mieszkaniowej pracuje od 1-ej do 5-ciu osób pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
Liczba pracowników
W Domu Pomocy Społecznej w Damaszce pracuje 65 osób w następujących działach:
a) Dział Działalności Podstawowej;
b) Dział Finansowo- Księgowy;
c) Działo Administracji;
d) Dział Obsługi.

Czytaj więcej: Usługi opiekuńcze

Usługi wspomagające

Świadczenie pracy socjalnej


DPS Damaszka zapewnia swoim mieszkańcom pomoc socjalną w niżej wymienionych formach:
1. Prowadzenie spraw osobistych i finansowych mieszkańców.
2. Naliczenie odpłatności za pobyt w DPS, zgodnie z prawidłowo wystawionymi decyzjami dotyczącymi odpłatności za pobyt w DPS.
3. Przyjmowanie mieszkańca do DPS, sprawdzanie prawidłowości wystawionej dokumentacji związanej z przyjęciem mieszkańca do DPS.
4. Sprawy emerytalne i rentowe oraz inne finansowe mieszkańców Domu.
5. Sprawy związane z zapewnieniem przestrzegania praw mieszkańców i dostępności do tych praw.
6. Nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem.
7. Prowadzenie akt osobowych mieszkańców.
8. Współpraca w tworzeniu indywidualnych planów wsparcia mieszkańca Domu.
9. Udział w wycieczkach, imprezach organizowanych na terenie Domu i poza nim.
10. Współpraca z innymi komórkami w organizowanych zajęciach terapeutycznych, imprezach i w realizacji usług przypisanych mieszkańcom.
11. Pomoc w załatwianiu i wyjaśnieniu spraw mieszkańców w innych urzędach i instytucjach (sądy, policja).
12. Sprawy meldunkowe mieszkańców, wymiana dowodów osobistych.
13. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z opiekunami prawnymi/ kuratorami osób ubezwłasnowolnionych.
14. Sprawy związane z wypisaniem mieszkańca, rezygnacją, przeniesieniem do innego DPS.
15. Sprawy spadkowe mieszkańców.
16. Współpraca z zespołem terapeutycznym, osobami pierwszego kontaktu i opiekunami.
17. Rozmowy indywidualne z mieszkańcem i pomoc w załatwianiu spraw w urzędach.
18. Dofinansowania z PERON.
19. Wczasy i turnusy rehabilitacyjne.
20. Przechowywanie dowodów osobistych, paszportów i książeczek PKO.
21. Rejestr osób zakwalifikowanych do DPS.
22. Prowadzenie ewidencji mieszkańców Domu.
Sporządzanie sprawozdań: okresowych, kwartalnych, rocznych.
23. Aktualizacja decyzji kierujących, umieszczających i dotyczących odpłatności za pobyt w DPS.
24. Współpraca z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowymi centrami pomocy rodzinie, a także instytucjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej: Usługi wspomagające

Wyszukiwarka

Aktualności

Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie konkursu

1. Zarządzenie Nr 5/2018r. 

2. Regulamin

3. Ogłoszenie Dyrektora

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych 2016

W dniu 05.05.2016 w DPS w Damaszce odbył y się obchody " Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych" to doskonała okazja do pokazanie ich możliwości, a także zwrócenie uwagi na bariery edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne i mentalne, które utrudniają im prowadzenie normalnego życia. Nasi mieszkańcy odczytali wiersz, którego autorem był nasz mieszkaniec Paweł Łuczyński.

Więcej…

Życie to teatr

W Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie dnia 13 maja 2016 po raz dwunasty Środowiskowe Domy Samopomocy w Tczewie zorganizowały, Przegląd Twórczości Teatralnej „Życie to teatr”.

Więcej…