Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Usługi opiekuńcze

DPS przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. W placówce przebywa 126 mężczyzn i kobiet , wymagających całodobowej opieki.

ORGANIZACJA ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH


Podziały mieszkańców
Mieszkańcy zamieszkują 12 wspólnot mieszkaniowych, które są heterogeniczne pod względem wieku, jednostki chorobowej oraz zainteresowań. Podzieleni są na grupy od 5-ciu do 20-stu osób.
Zasady i miejsca pracy
Wszyscy pracownicy działają w zespole terapeutyczno-opiekuńczym. Zasady pracy określa regulamin zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Ponadto, grupa koordynująca pracę zespołu terapeutyczno-opiekuńczego współdziała z pracownikami 4 działów wymienionych poniżej.
W każdej wspólnocie mieszkaniowej pracuje od 1-ej do 5-ciu osób pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
Liczba pracowników
W Domu Pomocy Społecznej w Damaszce pracuje 65 osób w następujących działach:
a) Dział Działalności Podstawowej;
b) Dział Finansowo- Księgowy;
c) Działo Administracji;
d) Dział Obsługi.

 

 

POMOC W PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCIACH ŻYCIOWYCH


Odżywianie:
Mieszkańcy spożywają posiłki:
a) w stołówce ogólnej;
b) w jadalniach;
c) w pokojach.
Mieszkańcy spożywają posiłki:
samodzielnie;
są uczeni samodzielnego spożywania posiłków (trening w samoobsłudze);
są karmieni przez personel w zależności od stopnia niepełnosprawności.

W czasie spożywania posiłków przez mieszkańców jest obecny dyżurujący personel.


Poruszanie się:
Mieszkańcy poruszają się:
a) samodzielnie;
b) za pomocą sprzętu rehabilitacyjnego:
balkonika;
na wózku inwalidzkim;
c) wymagają przemieszczenia.


Higiena osobista:
Mieszkańcy mają do dyspozycji wanny, prysznice, znajdujące się na wspólnotach i toaletach ogólnych.
Mieszkańcy dbają o higienę osobistą:
samodzielnie;
są uczeni samodzielnej kąpieli;
są wyręczani ze względu na niepełnosprawność fizyczną. W toaletach znajduje się sprzęt pomocniczy umożliwiający kąpiel i mycie się (wanna, podnośnik, poręcze).

Placówka zapewnia środki higieniczno – kosmetyczne. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z usług fryzjerskich (1 raz w tygodniu) i golenia (3 razy w tygodniu).
Ubieranie się:
Większość mieszkańców ubiera się samodzielnie, adekwatnie do warunków pogodowych. (treningi w samoobsłudze).
Mieszkańcom mającym trudność w samoobsłudze pomaga dyżurujący personel.
Komunikowanie się:
Mieszkańcy porozumiewają się werbalnie w miarę sprawności narządu mowy (komunikacja bezpośrednia).
Mieszkańcy przejawiający trudności w komunikacji, porozumiewają się za gestami, mimiką ,a także korzystają z pomocy swojego opiekuna.

 

NIEZBĘDNA POMOC W ZAŁATWIANIU SPRAW OSOBISTYCH


Mieszkańcy ze wszelkimi sprawami i problemami zwracają się do pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

1. Mieszkańcy mają zapewnione warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność i niezależność.
2. Personel terapeutyczno - opiekuńczy wraz z osobą pierwszego kontaktu współpracuje z mieszkańcami w sprawach zaspakajania potrzeb kulturalnych, bytowych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych oraz wspomagających.
3. Pomoc w załatwianiu wszelkich spraw osobistych należy do zadań pracowników zespołu terapeutyczno -opiekuńczego, głównie pracownika pierwszego kontaktu, pracownika socjalnego (patrz punkt: Zakres czynności i dokumentacja pracy pracownika pierwszego kontaktu; Świadczenie pracy socjalnej).

Wyszukiwarka

Aktualności

Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie konkursu

1. Zarządzenie Nr 5/2018r. 

2. Regulamin

3. Ogłoszenie Dyrektora

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych 2016

W dniu 05.05.2016 w DPS w Damaszce odbył y się obchody " Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych" to doskonała okazja do pokazanie ich możliwości, a także zwrócenie uwagi na bariery edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne i mentalne, które utrudniają im prowadzenie normalnego życia. Nasi mieszkańcy odczytali wiersz, którego autorem był nasz mieszkaniec Paweł Łuczyński.

Więcej…

Życie to teatr

W Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie dnia 13 maja 2016 po raz dwunasty Środowiskowe Domy Samopomocy w Tczewie zorganizowały, Przegląd Twórczości Teatralnej „Życie to teatr”.

Więcej…